De waarheid wordt te weinig gezocht,
de liefde te weinig gevonden.