Religie herzien: voorbij het wij-zij-denken van seculier versus religieus

Hoewel het concept ‘religie’ een kernthema vormt in onze maatschappelijke debatten, is een duidelijke definitie niet voorhanden. Toch hebben we de indruk dat we het fenomeen ‘religie’ wel kunnen aanwijzen wanneer het ergens aanwezig is en bestaan er heel wat veronderstellingen over die we dagelijks aantreffen in allerhande krantenopinies, politieke debatten en onderwijscurricula. Zo gaan we er vaak vanuit dat religie zich in de eerste plaats op geloof baseert, dat religie op gespannen voet staat met wetenschap en dat er zonder religies veel minder geweld zou zijn. Het enige probleem is dat dergelijke veronderstellingen over het algemeen niet kloppen.

Religie herzien bespreekt de zeven belangrijkste misvattingen en toont aan de hand van concrete voorbeelden uit verschillende tradities wat er precies aan schort. Wat we denken over religie komt niet overeen met wat religie is en dit boek laat zien dat het samenleven in een geglobaliseerde wereld daardoor onnodig bemoeilijkt wordt.

Een helder betoog met de verrassende boodschap dat het religieuze en het seculiere uiteindelijk weinig van elkaar verschillen.

"Dit is een must read. Polariserende debaters, opiniemakers of politici riskeren na het lezen van dit boek minder noten op hun zang te hebben."
Benoit Lannoo, Tertio

"De auteur heeft zijn huiswerk terdege gemaakt heeft. Hij bezit bijzonder veel, ook eerstehands, kennis over heel diverse vormen van religie. (…) Dit is een helder, goed onderbouwd, goed geargumenteerd en interessant boek; het lezen overwaard."
Prof. em. Herman De Dijn

"Ik moet bekennen dat ik een aantal van deze vooroordelen [die in het boek besproken worden] deelde en dat Slaats mij heeft ‘bekeerd’."
Remco Eckers, Tzum

Share