De zeven mythen over religie

Datum: 

15 maart 2019

Plaats: 

Ehipassiko,
De Sevillastraat 89
Deurne-Zuid

Op vrijdag 15 maart is Jonas Slaats te gast in Ehipassiko. Hij geeft er een dhammatalk over het feit dat onze hedendaagse maatschappelijke debatten over religie veelal vanuit zeven foute veronderstellingen vertrekken.

Deze zeven mythen over religie bemoeilijken het samenleven in een geglobaliseerde wereld. We doen er goed aan deze mythen te ontmaskeren als de tweespalt brengende verhalen die ze zijn. Varianten van deze stellingen tref je dagelijks aan in allerhande krantenopinies, politieke debatten, TV-documentaires en onderwijscurricula. In onze samenleving vormen deze zeven veronderstellingen nu eenmaal een soort basisvisie op religie. Het enige probleem is dat geen enkele van deze aannames werkelijk klopt. Op deze avond zal ik dieper ingaan op elke van deze misvattingen, die aan de basis liggen van zo veel onbegrip en soms ronduit vijandigheid.

De zeven hardnekkige vooroordelen over religie:

1. Religies worden bepaald door een reeks dogmatische geloofsovertuigingen en vastomlijnde geloofsregels waar de gelovige zich moet aan houden.

2. Religies zijn hiërarchisch gestructureerd. (En wie aan de top staat bepaalt wat de aanhangers moeten geloven en welke regels ze moeten volgen.)

3. Omwille van hun geloofsovertuigingen, regels en structuren zijn religies helder van elkaar te onderscheiden. (Wat concreet betekent dat je bijvoorbeeld kan zeggen: 'Dit is boeddhisme en dat is christendom' of 'dit is een moslim en dat is een hindoe'.)

4. Spiritualiteit en mystiek contrasteren met religie. (Spiritualiteit wordt opgevat als mooi en bevrijdend, terwijl religie eerder wordt opgevat als beperkend, waardoor een groot aantal mensen vandaag stelt dat ze 'niet religieus zijn, maar wel spiritueel'.)

5. Wetenschap en religie staan op gespannen voet met elkaar. (Religie baseert zich immers op geloof. Wetenschap daarentegen, baseert zich op ratio.)

6. Religies zijn gevaarlijk want door hun irrationele waarheidsclaims ontaarden ze gemakkelijk in geweld. (Wat aanleiding geeft tot de laatste veronderstelling.)

7. Een seculiere samenleving is anders (en beter) dan een religieuze samenleving.

Praktisch:
Vrijdag 15 maart 2019 van 20 tot 21.30 u
De Sevillastraat 89, Deurne-Zuid
Programma: Meditatie (10'), Dhammatalk (60'), vragen (15')
Parkeren: zie www.antwerpen-meditatie.be
​Kom aub op tijd. De deur sluit om 20u.​

Share