Religie herzien

Datum: 

27 april om 20u00

Plaats: 

Elcker-ik
Breughelstraat 31-33
2018 Antwerpen

Prijs: 

10€

Hoewel het concept ‘religie’ een kernthema vormt in onze maatschappelijke debatten, is een duidelijke definitie niet voorhanden. Toch hebben we de indruk dat we het fenomeen ‘religie’ wel kunnen aanwijzen wanneer het ergens aanwezig is en bestaan er heel wat veronderstellingen over die we dagelijks aantreffen in allerhande krantenopinies, politieke debatten en onderwijscurricula. Zo gaan we er vaak vanuit dat religie zich in de eerste plaats op geloof baseert, dat religie op gespannen voet staat met wetenschap en dat er zonder religies veel minder geweld zou zijn. Het enige probleem is dat dergelijke veronderstellingen over het algemeen niet kloppen.

In deze uiteenzetting bespreekt Jonas Slaats de zeven belangrijkste misvattingen en toont aan de hand van concrete voorbeelden uit verschillende tradities wat er precies aan schort. Hij laat zien dat wat we denken over religie niet overeenkomt met wat religie is en dat het samenleven in een geglobaliseerde wereld daardoor onnodig bemoeilijkt wordt.

Share