Onthechte verbinding

Iemand stelde me de vraag: waarom praten we altijd over onthechting? Zit er niet ook enorm veel kracht in hechting. Vergt het immers niet heel wat moed om toe te geven dat je iemand nodig hebt?

Natuurlijk is er een fundamentele beperktheid in het bestaan en is het noodzakelijk van je voldoende bewust te zijn van je afhankelijkheden. Maar we mogen het spirituele idee achter onthechting en ego-afbraak niet verkeerd begrijpen. Groter wordende onthechting gaat immers gepaard met een groeiend besef van afhankelijkheid van het Goddelijke. Want louter ik-gerichte onthechting is eigenlijk een vorm van hechting. Het zelf willen vrij maken van alle binding is een wezenlijke binding aan dat zelf. 

Wat mij betreft is 'hechting' dan ook zelden een goed plan. Verbondenheid, daarentegen, is dat wel.

Wanneer we elkaar nodig hebben is dat immers vooral omwille van 'existentiële schoonheid' en niet omwille van een 'existentiële noodzaak'. Een beetje zoals God zich uitdrukt doorheen de schoonheid van de schepping en ons liefheeft. Hij legt relatie met het bestaan, zonder er fundamenteel van afhankelijk te zijn.

De beperktheid van het bestaan is mijns inziens te overwinnen door een zelfde soort relatie, d.w.z. door ons met elkaar van ziel tot ziel te verbinden en lief te hebben, zonder de andere tot iets te verplichten. Echte onthechting betekent dus niet altijd dat we begeerten, bezit of wensen moeten achterwege laten om onszelf 'te bevrijden'. Echte onthechting betekent vooral dat we anderen vrij laten. Want onze diepste gehechtheden zitten meestal in onze koppige wil om anderen aan ons te binden.

Moeten we dus eerlijk toegeven dat we anderen soms nodig hebben? Uiteraard. Dat is nu eenmaal een onderdeel van oprecht verbinden. Maar (zoals ik ook in mijn tekst over liefde en zorg beschreef) de andere verplichten die nood ook in te vullen, is een gevaarlijke hechting. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor die andere.

Wat in deze kwestie uiteindelijk rust biedt, is de paradox van onthechte verbinding: net omdat we ten diepste enkel van God afhankelijk zijn, moeten we zoveel mogelijk liefhebben.

Share