Religie en wetenschap

Religie staat helemaal niet 'tegenover' wetenschap. Religie wijst enkel op een deel van de realiteit dat niet door de wetenschap behandeld wordt. Religie ziet een extra dimensie in het bestaan. Het ziet een andere kracht aan het werk doorheen de fysische realiteit. En religie ziet die kracht vooral aan het werk wanneer de keten van oorzaak en gevolg doorbroken wordt.

Profeten en wijzen begrepen dat men alles kan verklaren, behalve datgene wat een stap uit het gedetermineerde zet. Liefde doorbreekt de cirkel van geweld en eigenbelang hoewel die sociologisch te verwachten is. Vergeving doorbreekt de reactie van verwijt en woede hoewel die psychologisch te verwachten is. Spiritualiteit doorbreekt de obsessie met materie en bezit hoewel die biologisch te verwachten is.

Kortom: het determinisme dat wetenschap voorhoudt, wordt over de hele wereld elke dag opnieuw doorbroken door zowel grote als kleine daden van zelfgave.

Wanneer de profeten en wijzen ons uitleggen hoe dit mogelijk is, doen zij dat niet door gebruik te maken van een 'rationele en wetenschappelijke verklaring' maar tonen zij op een spirituele manier en door hun levensvoorbeeld hoe elke ziel tot zo'n onverwachte zelfgave kan komen.

En daarin zit het echte onderscheid tussen religie en wetenschap. Profeten en wetenschappers staan niet tegenover elkaar alsof ze verschillende 'waarheden' zouden verkondigen over dezelfde onderwerpen, maar ze beantwoorden twee verschillende vragen. Wetenschappers verklaren hoe de materie technisch werkt, profeten leggen uit wat de ziel moet doen om aan de cirkel van lijden en geweld te ontsnappen. Wetenschap verklaart de wereld, religie omwentelt het hart.

Natuurlijk staan religie en wetenschap ook niet compleet los van elkaar. Op heel wat vlakken haken ze op mekaar in waardoor de dialoog tussen beiden voor uitermate boeiende discussies kan zorgen. Maar ze als vijanden zien is absurd. Wie ze goed begrijpt zal dus zien dat ze elkaar helemaal niet verwoesten maar dat ze elkaar veeleer aanvullen.

Share