Spirituele teksten

De opiniestukken en artikels van Jonas worden niet langer op deze site verzameld. Een overzicht van de meeste nieuwe artikels kan u vinden op sites waar hij soms bijdragen levert, via deze links:

Enkele oudere artikels vindt u wel nog steeds hieronder.

Dat de argumentatie van mijn boek Religie Herzien coherent is, blijkt uit verschillende recensies. Maar enkele bijkomende reflecties lijken op hun plaats.

In een geglobaliseerde wereld die bol staat van de meest uiteenlopende culturen, religies en tradities bemoeilijken diverse mythen over religie het samenleven. Wanneer we die mythen ontmaskeren zullen we inzien dat religie en secularisme helemaal niet zo haaks staan op elkaar.

Gandhi is en blijft één van de meest inspirerende figuren in de strijd tegen discriminatie en voor meer gelijkwaardigheid. Zijn kijk op economie wordt soms wat uit het oog verloren. Nochtans is zijn ontmaskering van de relatie tussen geld en geweld van groot belang.

Een interview door Kif Kif naar aanleiding van de Fast Food Fatwa's voorstellingen. Het graaft dieper in de thematieken die de rode draad vormen doorheen deze multimediale lezingen.

Naar aanleiding van het begin van de Ramadan, werd ik om wat meer uitleg gevraagd inzake deze jaarlijkse religieuze praktijk door de mensen van Stampmedia. Dit artikel verscheen op 26/06/14 op hun website en werd overgenomen op Knack.be, Nieuwsblad.be en Kifkif.be.

We zullen het met minder moeten doen en soberder moeten gaan leven. In het geval van de vasten veertig dagen lang, maar gezien de economische stand van zaken zou het weleens een nuttige les kunnen zijn. Jammer genoeg is er al te weinig aandacht voor deze zinvolle spirituele periode?

Is een (tijdelijke) ontkoppeling van het internet een zinvol idee voor de veertigdagentijd? Kerk en Leven legde de vraag voor aan Jonas Slaats en Sim D’Hertefelt.

Iemand stelde me de vraag: waarom praten we altijd over onthechting? Zit er niet ook enorm veel kracht in hechting. Vergt het immers niet heel wat moed om toe te geven dat je iemand nodig hebt?

De komende weken komen op nieuwwij.nl verschillende deskundigen aan het woord rond de vraag waar het Nederlandse islamdebat heen gaat - zij het met enkele namen die misschien minder bekend zijn in Nederland maar volgens de redactie wel aandacht verdienen. Als Vlaams theoloog was Jonas als eerste aan de beurt.

Naar aanleiding van het 'Eindejaarsstilte' weekend in Averbode (27 - 29/12/2013) werd ik door Tertio geïnterviewd voor hun dossier over stilte. Klik op de onderstaande afbeelding van het artikel om het te lezen. Voor het volledige dossier over stilte gaat u naar de site van Tertio

Pagina's