Teksten, reflecties, opinies

De opiniestukken en artikels van Jonas worden niet langer op deze site verzameld. Een overzicht van de meeste nieuwe artikels kan u vinden op sites waar hij soms bijdragen levert, via deze links:

Enkele oudere artikels vindt u wel nog steeds hieronder.

Dat de argumentatie van mijn boek Religie Herzien coherent is, blijkt uit verschillende recensies. Maar enkele bijkomende reflecties lijken op hun plaats.

In een geglobaliseerde wereld die bol staat van de meest uiteenlopende culturen, religies en tradities bemoeilijken diverse mythen over religie het samenleven. Wanneer we die mythen ontmaskeren zullen we inzien dat religie en secularisme helemaal niet zo haaks staan op elkaar.

Gandhi is en blijft één van de meest inspirerende figuren in de strijd tegen discriminatie en voor meer gelijkwaardigheid. Zijn kijk op economie wordt soms wat uit het oog verloren. Nochtans is zijn ontmaskering van de relatie tussen geld en geweld van groot belang.

Een veel gehoorde stelling luidt dat fundamentalistische islamitische groeperingen hun Koran letterlijk nemen. Dit zou de theologische en schriftuurlijke onderbouwing bieden voor hun geweldsdaden. Het is een gedachte die niet alleen door islamcritici wordt geuit, maar ook door moslims zelf wordt verwoord.

Hoezeer aanhangers van Daesh (IS) zich ook van een islamitische retoriek bedienen, hun schrikbewind en aanslagen zijn niet los te koppelen van heel wat andere motieven die nauw verbonden zijn met bredere geopolitieke realiteiten. De eerste verslagen van ooggetuigen die de aanslagen overleefden maakten dat opnieuw snel duidelijk.

Even ritueel als het offerfeest zelf zijn de jaarlijkse publieke discussies erover.“Moslims krijgen ongelijk” kopte o.a. De Standaard. Maar waarin dan precies?

Het debat rond het feit dat moslimjongeren niet in de evolutietheorie geloven, steekt geregeld de kop op. Het blijft echter frappant dat alles telkens opnieuw geheel in de religieuze schoenen van de islam geschoven wordt en dat de eigen onderliggende ideologieën steeds van elke twijfel vrijwaart blijven.

Een interview door Kif Kif naar aanleiding van de Fast Food Fatwa's voorstellingen. Het graaft dieper in de thematieken die de rode draad vormen doorheen deze multimediale lezingen.

Het is hoogst eigenaardig hoe vlot de ideeën van extremistische moslimgroeperingen worden overgenomen door zogeheten islamcritici. Een mooi staaltje daarvan zagen we opnieuw in het opiniestuk van Sylvain Ephimenco in Trouw  op 21 augustus waarin hij uiteenzette dat de islam van IS een voorbeeld is van ‘de zuivere islam’.

Bij het begin van deze maand werd het nieuws bekend gemaakt van een tweede filmpje waarop men de onthoofding van een Amerikaanse journalist kan zien. Een zoveelste gruweldaad op rij.

Pagina's