Teksten over maatschappij en samenleving

De opiniestukken en artikels van Jonas worden niet langer op deze site verzameld. Een overzicht van de meeste nieuwe artikels kan u vinden op sites waar hij soms bijdragen levert, via deze links:

Enkele oudere artikels vindt u wel nog steeds hieronder.

We zullen het met minder moeten doen en soberder moeten gaan leven. In het geval van de vasten veertig dagen lang, maar gezien de economische stand van zaken zou het weleens een nuttige les kunnen zijn. Jammer genoeg is er al te weinig aandacht voor deze zinvolle spirituele periode?

Een nieuwsbericht op de site van De Standaard liet dit weekend weten dat wetenschappers door archeologisch en historisch onderzoek tot de conclusie kwamen dat de Bijbel historisch incorrect is en ‘fouten’ bevat.

De komende weken komen op nieuwwij.nl verschillende deskundigen aan het woord rond de vraag waar het Nederlandse islamdebat heen gaat - zij het met enkele namen die misschien minder bekend zijn in Nederland maar volgens de redactie wel aandacht verdienen. Als Vlaams theoloog was Jonas als eerste aan de beurt.

Dit opiniestuk verscheen ook in De MorgenNaar aanleiding van het opiniestuk sprak ik ook op ATV in een TV-debat met Michel Vandenbosch van Gaia.

Van 10 tot 15 juni werden Metro-lezende treinreizigers elke dag getrakteerd op een interview met een ‘geslaagde’ moslim. De eenmalige weekrubriek ‘De minaret in het Midden’ is duidelijk een heel goed bedoelde reeks die een ‘andere kant’ van Vlaamse moslims wil laten zien. En toch blijf ik na het lezen van de interviews met een wat wrange nasmaak achter.

In februari 2012 luisterde ik naar een lezing van professor Gerrie ter Haar die jarenlang de relatie tussen religie en ontwikkeling onderzocht. Ik was onmiddellijk verrast door bepaalde elementen in haar betoog aangezien ze haar lezing begon met een interessante vergelijking tussen de wijze waarop religie beleefd wordt en de manier waarop wij omgaan met onze economie.

De hongerstakers in de ULB krijgen ondertussen alsmaar meer media-aandacht. Vooral de man die zijn eigen mond dichtnaaide wordt gretig door de media gefotografeerd en in beeld gebracht.

In een interessant artikel dat onlangs op de wereld morgen verscheen, werd de link gelegd tussen de de gevolgen van de occupy beweging, anti-militarisme en de geweldloze strijd voor een nieuwe wereld.

Er wordt de laatste tijd heel wat gesproken en geschreven over het ‘gevaar van het salafisme’. Het salafisme wordt voorgesteld als een radicale vorm van islam die moslims wil verplichten om de sharia, de islamitische wetten en (levens)regels zo strikt mogelijk te volgen.

Religie staat helemaal niet 'tegenover' wetenschap. Religie wijst enkel op een deel van de realiteit dat niet door de wetenschap behandeld wordt. Religie ziet een extra dimensie in het bestaan. Het ziet een andere kracht aan het werk doorheen de fysische realiteit.

Pagina's