Teksten, reflecties, opinies

De opiniestukken en artikels van Jonas worden niet langer op deze site verzameld. Een overzicht van de meeste nieuwe artikels kan u vinden op sites waar hij soms bijdragen levert, via deze links:

Enkele oudere artikels vindt u wel nog steeds hieronder.

Er kunnen veel vergelijkingen gemaakt worden tussen de manier waarop God ons lief heeft en de wijze waarop wij elkaar zouden moeten liefhebben. Eén van de aspecten waar ik bijvoorbeeld vaak over denk is hoe God ons leven niet ondersteunt omdat hij ons nodig heeft. God kent geen 'nood' en volstaat op Zichzelf.

Al zolang ik me wat verder verdiep in de islam weet ik dat 'salam' vrede betekent en dat het woord 'islam' van dezelfde wortel (met name de medeklinkers 's', 'l' en 'm') is afgeleid. Letterlijk vertaald, zo leerde ik ook, betekent 'islam' echter 'overgave' of 'onderwerping'.

Aum is een basissymbool van de Indische religieuze tradities. Vaak wordt het ook Om genoemd. De precieze transcriptie maakt echter weinig uit. Het gaat om de klank: een langgerekte klinker die zich ergens tussen de 'o' en 'au' bevindt en die eindigt op een zachte 'mmm...'.

Elke spirituele realiteit kan steeds op verschillende manieren beschreven worden. Hoewel ik bijvoorbeeld vaak schrijf over de noodzaak aan ego-afbraak – dat wil zeggen: de noodzaak om egoïsme en egocentrisme uit ons leven te bannen – even goed kan ik datzelfde principe beschrijven als de noodzaak om het ego te 'ontwarren'.

In februari 2012 luisterde ik naar een lezing van professor Gerrie ter Haar die jarenlang de relatie tussen religie en ontwikkeling onderzocht. Ik was onmiddellijk verrast door bepaalde elementen in haar betoog aangezien ze haar lezing begon met een interessante vergelijking tussen de wijze waarop religie beleefd wordt en de manier waarop wij omgaan met onze economie.

De hongerstakers in de ULB krijgen ondertussen alsmaar meer media-aandacht. Vooral de man die zijn eigen mond dichtnaaide wordt gretig door de media gefotografeerd en in beeld gebracht.

In een interessant artikel dat onlangs op de wereld morgen verscheen, werd de link gelegd tussen de de gevolgen van de occupy beweging, anti-militarisme en de geweldloze strijd voor een nieuwe wereld.

Pagina's