Bio

Als schrijver en theoloog beweegt Jonas Slaats (Gent, 1980) zich steeds op de snijlijnen van religie, politiek en mystiek. Spiritueel wortelt hij zich in de christelijke traditie, maar hij verdiepte zich ook in verschillende Oosterse religies. Na zijn filosofische, antropologische en theologische studies werd hij actief in verschillende vormen van Belgisch en internationaal vredeswerk – vaak met een focus op het multiculturele samenleven.

Volg via de nieuwsbrief

Spiritualiteit

Als theoloog en schrijver richt hij zich vooral op vergelijkende religiestudies, spirituele ethiek en de zoektocht naar God-gericht leven.

Zijn Nederlandstalige teksten en boeken vind je op deze site. In het Engels publiceert hij onder de naam ‘Jonas Atlas’. Zijn Engelstalige geschriften vind je dan ook op jonasatlas.net.

Drie jaar lang voerde Jonas ook verschillende openhartige gesprekken met invloedrijke moslimgeleerden en artiesten. Van Jakarta tot New York en van Londen tot Lahore, ontmoette hij allerhande imams en mystici, academici en feministen, punkers en poëten. Deze interreligieuze gesprekken op het kruispunt van cultuur, religie en maatschappij werden  uiteindelijk gebundeld in het boek Soefi’s, Punkers & Poëten: Een christen op reis door de islam. Het einde van deze ‘reis’ was echter meteen het startpunt voor nieuw onderzoek en de resultaten van dat verdere onderzoek kwamen terecht in zijn boek Fast Food Fatwa’s: over islam, moderniteit en geweld. In zijn laatste boek Religie herzien zoomt hij nog verder uit en neemt hij een brede kijk op het concept religie met als doel het wij-zij-denken van seculier versus religieus te overstijgen.

Vredeswerk

Jonas werkte voorheen in verschillende organisaties die zich op één of andere manier richten op het voorkomen en doorbreken van de vicieuze cirkel van haat en geweld. Zo was hij voorheen aan de slag als campagnecoördinator in een christelijke vredesbeweging, als medewerker van antiracistische NGO’s en als zakelijk coördinator van een expertisecentrum rond islamitische culturen in Vlaanderen dat de groeiende islamofobie in de maatschappij probeerde tegen te gaan. Ook als vrijwilliger engageerde hij zich in verschillende groepen die de interreligieuze dialoog stimuleren, die het Gandhiaanse gedachtegoed willen uitdragen en die een ecologisch en duurzaam leven propageren.

Op dit moment werkt Jonas als hogeschooldocent van vakken rond ethiek, zingeving en levensbeschouwing.

Politiek

Wat zijn politieke visie betreft, noemt Jonas zichzelf op de eerste plaats Gandhiaans geïnspireerd. Zijn politieke aandacht gaat van daaruit vooral naar:

  1. Bewaken van de mensenrechten in binnen en buitenland.
  2. Democratisering van de economie en voorkomen dat economische principes de enige overweging worden bij beleidsbeslissingen (zonder evenwel de creativiteit van ondernemers in de weg te staan).
  3. Herwaarderen van het ideaal van zelfvoorzienende landbouw – ook in de stad.
  4. Zowel immigratie als emigratie en de daaruit voortvloeiende culturele omwentelingen een organische plaats bieden in onze samenleving.
  5. Zoeken naar een nieuwe ethische en spirituele onderbouw voor de huidige politiek.