Religie herzien: voorbij het wij-zij denken van seculier versus religieus

Hoewel het concept ‘religie’ een kernthema vormt in onze maatschappelijke debatten, is een duidelijke definitie niet voorhanden. Toch hebben we de indruk dat we het fenomeen ‘religie’ wel kunnen aanwijzen wanneer het ergens aanwezig is en bestaan er heel wat veronderstellingen over die we dagelijks aantreffen in allerhande krantenopinies, politieke debatten en onderwijscurricula. Zo gaan we er vaak vanuit dat religie zich in de eerste plaats op geloof baseert, dat religie op gespannen voet staat met wetenschap en dat er zonder religies veel minder geweld zou zijn. Het enige probleem is dat dergelijke veronderstellingen over het algemeen niet kloppen.

Religie herzien bespreekt de zeven belangrijkste misvattingen en toont aan de hand van concrete voorbeelden uit verschillende tradities wat er precies aan schort. Wat we denken over religie komt niet overeen met wat religie is en dit boek laat zien dat het samenleven in een geglobaliseerde wereld daardoor onnodig bemoeilijkt wordt.


Een boek bestellen, kan je op deze site via de knop hieronder.

Wens je liever een e-boek? Dan kan je dat bestellen via verschillende online e-boekenwinkels. En voor de kindle versie kan je uiteraard terecht op Amazon.

20,00

Recensies

“Een topboek, dat verplichte literatuur voor elke journalist en politicus zou moeten zijn.”
Taede Smedes, De Volkskrant

“De auteur heeft zijn huiswerk terdege gemaakt. Hij bezit bijzonder veel, ook eerstehands, kennis over heel diverse vormen van religie. (…) Dit is een helder, goed onderbouwd, goed geargumenteerd en interessant boek; het lezen overwaard.”
Prof. em. Herman De Dijn

“De documentatie waarover de auteur beschikt is duizelingwekkend. Het boek kwam duidelijk tot stand na veel reflectie en nog meer onderzoek in geschiedenis en religieuze typologieën van allerlei soort. (…) Het boek toont aan dat niemand vrij is van blinde vlekken, gisteren en vaak nog tot op vandaag.”
Benoît Standaert, exegeet

“Dit is een must read. Polariserende debaters, opiniemakers of politici riskeren na het lezen van dit boek minder noten op hun zang te hebben.”
Benoit Lannoo, Tertio

“Hyper-actueel is dit boek zonder meer. (…) Een aanrader. Ook en zeker in tijden van corona. Omdat het niet voor ‘hokjesdenkers’ is. We zitten al lang genoeg in ons kot.”
Karl Apers, voormalig hoofdredacteur ATV

“Het boek zal verhelderend zijn voor mensen die vragen hebben, bewust of onbewust, over de relatie tussen ‘religie’ en ‘moderne samenleving’. Hopelijk zal ook de ‘vrijzinnige wereld’ in Vlaanderen dit boek met nieuwsgierigheid en interesse lezen.”
Frederik Janssens, De Wereld Morgen

“Ik moet bekennen dat ik een aantal van deze vooroordelen [die in het boek besproken worden] deelde en dat Slaats mij heeft ‘bekeerd’.”
Remco Eckers, Tzum

“Dit boek is een stevige aanrader voor ieder zin-zoekend en zin-gevend mens.”
Marijke De Bolle, MagaZijn

“Slaats biedt een welkome onderbouwde en kritische blik op het denken over religie. Dit boek is een stevige aanrader voor ieder zin-zoekend en zin-gevend mens.”
Kayleigh Kingma, Volzin

“Slaats geeft ons stof om over na te denken en om met elkaar over te praten, seculieren en religieuzen. En gelovigen onder elkaar.”
Erik De Smet, Kerk & Leven

“Verhelderend, boeiend, confronterend.”
Frederic De Meyer, hoofdredacteur The Art Couch

Extra informatie

Gewicht0,4 kg