Het Yin & Yang van goed en kwaad

Het concept van Yin en Yang is even mooi als trefzeker. Ondertussen is het symbool gekend over de hele wereld en inspireerde de diepte van zijn betekenis vele waarheidszoekers. Niettemin blijven sommige aspecten ervan nogal misbegrepen. De grootste misvatting is het idee dat Yin & Yang ook toepasbaar is op goed & kwaad. Dat is niet zo.

Zoals iedereen weet, symboliseert Yin & Yang het feit dat er een universeel evenwicht bestaat tussen tegenovergestelden. Klein & groot, arm & rijk, mannelijk & vrouwelijk, donker & licht, afbraak & groei, enz. Maar goed & kwaad horen niet in dat rijtje thuis. Dat wordt duidelijk wanneer men de spirituele betekenis van Yin & Yang een beetje doordenkt.

Het grootste spirituele inzicht dat in het symbool van Yin & Yang verscholen zitten, is natuurlijk het idee dat men zich niet moet vasthechten aan één van de twee omdat alles altijd een ‘Yinne’ en een ‘Yange’ kant heeft en elkaar steeds in evenwicht houden. Het symbool leert dat iemand harmonie in zijn eigen leven kan vinden wanneer hij zowel Yin als Yang laat bestaan en de natuurlijke stroom ertussen toelaat. Maar het toont daarentegen geen spiritueel inzicht wanneer men zegt: “Ach ja, goed en kwaad zullen er altijd zijn, net zoals licht en donker, net zoals mannelijk en vrouwelijk, net zoals alles wat Yin & Yang is.” Wanneer het symbool van Yin & Yang in zijn werkelijke waarde wordt bekeken, leidt het zelfs tot de tegenovergestelde conclusie.

Goed & kwaad horen er niet in thuis omdat die concepten pas ontstaan op het moment dat het evenwicht tussen Yin & Yang wordt verstoord. Goed & kwaad komen pas aan de oppervlakte wanneer iemand meer waarde hecht aan dingen die in wezen gewoon Yin of Yang zijn. Goed & kwaad worden pas in het leven geroepen wanneer één van beiden bruut verhinderd wordt om in zijn tegendeel over te gaan.

Een paar voorbeelden. Het doet er niet toe of een land groot is of klein, maar een oorlog voeren, heel eenvoudig omdat men een groter land wil of meer grondstoffen wenst te bezitten, is zonder meer verwerpelijk. Sommige mensen worden rijk en sommigen zijn arm, dat is een economisch feit, maar omwille van hebberigheid er op een agressieve manier voor zorgen dat bepaalde groepen arm blijven, is verkeerd. Mannelijk of vrouwelijk zijn is, in zichzelf, gewoon een verschil, maar zichzelf meer belang of macht toekennen omwille van een bepaald geslacht, verscheurt relaties. Licht en donker zijn onvermijdelijke tegenovergestelden, maar mensen discrimineren op basis van hun huidskleur is onrechtvaardig. Er is een tijd van groeien en een tijd van krimpen, maar altijd achter winst en expansie aanhollen zorgt niet alleen voor stress in het eigen leven, het ontwortelt ook de ecologische en sociale omgeving.

Kwaad en onrecht zijn geen onderdeel van Yin & Yang, omdat ze het evenwicht en de goddelijk stroom van alles net verstoren. Ze zijn geen voorbeelden van Yin & Yang, maar veeleer de bedreiging ervan.

Mijn boodschap is dan ook tweevoudig: Ten eerste kunnen we inderdaad van het Yin & Yang symbool leren wat het al eeuwen aangeeft: dingen veranderen en mensen verschillen. Laat ze maar veranderen en verschillen. Want net in de verandering van het verschil schuilt de dynamiek die men ‘het leven’ noemt. Het maakt je een pak gelukkiger van dat gewoon te aanvaarden en je aan te passen aan de stroom van Yin & Yang. De gelijkwaardigheid van Yin & Yang zien zorgt voor evenwicht in het eigen bestaan.

Maar wie dit reeds leerde moet de stroom van harmonie en het evenwicht van het leven niet verwarren met de dynamiek tussen goed en kwaad. Onrecht verbreekt het evenwicht en moet altijd worden aangepakt. Het symbool van Yin & Yang herinnert er dus ook steeds aan dat we de harmonie moeten proberen herstellen wanneer die werd geblokkeerd – zowel in onze maatschappij, ons relationeel leven als in ons innerlijke zelf.

Het enige Yin & Yang van goed & kwaad is dus dat je soms minder en soms meer moeite moet doen om het evenwicht te beschermen.