Teksten

De meeste opiniestukken en artikels van Jonas zijn terug te vinden op de sites waar hij verschillende bijdragen leverde: Volzin | Kif Kif | Nieuw Wij | De Wereld Morgen. Andere teksten kwamen terecht in kranten en tijdschriften of werden een bijdrage voor een boek.

Hieronder vindt u een kleine selectie van enkele uitgelichte artikels, essays en interviews.

  Berichten laden...
 • religieherzien-symbolen

  Het onderscheid tussen seculier en religieus is echt niet vol te houden

  Dat de argumentatie van mijn boek Religie Herzien coherent is, blijkt uit verschillende recensies. Maar enkele bijkomende reflecties lijken op hun plaats.

 • sculpture-1225487_1920-1170x680

  De zeven mythen over religie

  In een geglobaliseerde wereld die bol staat van de meest uiteenlopende culturen, religies en tradities bemoeilijken diverse mythen over religie het samenleven. Wanneer we die mythen ontmaskeren zullen we inzien dat religie en secularisme…

 • Gandhi-economie-1170x680

  Geld en geweld: een Gandhiaanse kijk op economie

  Gandhi is en blijft één van de meest inspirerende figuren in de strijd tegen discriminatie en voor meer gelijkwaardigheid. Zijn kijk op economie wordt soms wat uit het oog verloren. Nochtans is…

 • quran_iqra

  Is een letterlijke koranlezing het probleem?

  Een veel gehoorde stelling luidt dat fundamentalistische islamitische groeperingen hun Koran letterlijk nemen. Dit zou de theologische en schriftuurlijke onderbouwing bieden voor hun geweldsdaden. Het is een gedachte die niet alleen door…

 • militarism

  Religieus radicaliseren is het gevolg, niet de oorzaak van geweld

  Hoezeer aanhangers van Daesh (IS) zich ook van een islamitische retoriek bedienen, hun schrikbewind en aanslagen zijn niet los te koppelen van heel wat andere motieven die nauw verbonden zijn met bredere…

 • offerfeest_familie

  Een (on)verdoofd debat

  Even ritueel als het offerfeest zelf zijn de jaarlijkse publieke discussies erover.“Moslims krijgen ongelijk” kopte o.a. De Standaard. Maar waarin dan precies? Wat telkens opnieuw verrast in de polemiek is de wijze waarop…

 • 61-47a5d91a0109c7c86fe28ffedd1921d6

  De evolutie van het evolutiedebat

  Het debat rond het feit dat moslimjongeren niet in de evolutietheorie geloven, steekt geregeld de kop op. Het blijft echter frappant dat alles telkens opnieuw geheel in de religieuze schoenen van de…

 • tumblr_m1bhd7ta771r51aq0o1_500

  Wil de zuivere islam nu opstaan?

  Het is hoogst eigenaardig hoe vlot de ideeën van extremistische moslimgroeperingen worden overgenomen door zogeheten islamcritici. Een mooi staaltje daarvan zagen we opnieuw in het opiniestuk van Sylvain Ephimenco in Trouw  op…

 • 1445329

  Ramadan: meer dan vasten alleen

  Naar aanleiding van het begin van de Ramadan, werd ik om wat meer uitleg gevraagd inzake deze jaarlijkse religieuze praktijk door de mensen van Stampmedia. Dit artikel verscheen op 26/06/14 op hun…

 • refugees

  Bloemenkransen tussen goed en kwaad

  Het land ging plat voor het bezoek van Obama. Zouden we hetzelfde doen voor een president als Vladimir Poetin? Niet dat Poetin zo’n applaus verdient – wel in tegendeel – maar waar…